به نام خدا

دوستان عزیز تیم انگیزشی A.A متاسفانه به دلیل عدم همکاری دوستان خود ادامه فعالیت ندارد.

و تمامی مطالب قبلی نیز از وبلاگ پاک شد.

اگر ادامه فعالیتی باشد تنها در سایت زیر خواهد بود.

https://angizeshia.ir

ضمنا از تمامی دوستانی که توانایی دست به قلم بودن نیز دارند دعوت به عمل می آید.